Facilitair Management - bol (2024)

Opleiding Facilitair Management

Professioneel communiceren, het aansturen van facilitair medewerkers en natuurlijk gastvrijheid vormen de rode draad in de opleiding Facilitair Management.Je krijgt lessen zoals meewerken aan evenementen, maar ook hetbeheren van gebouwenen het verzorgen van de catering.Je krijgt veelpersoonlijke begeleiding.

Is Facilitair Management iets voor jou?

 • Ben jij een geboren 'regelaar'?
 • Lijkt het je leuk om leiding te geven en het beste in anderen naar boven te halen?
 • En zoek je een brede en gevarieerde opleiding waarmee je veel kanten op kunt?

Dan is de mbo-opleiding Facilitair Management échtiets voor jou.

Nog 3 redenen om voor deze opleiding te kiezen:

 1. De opleiding wordt als één van de beste beoordeeld door studenten en heeft een hoog slagingspercentage.
 2. Door de brede opzet ontdek je jouw talent en wat goed bij jou past.
 3. Met je diploma heb je een hoge baangarantie en veel doorstroommogelijkheden.

Open dagen 2024 - 2025

Bekijk het overzicht Facilitair Management - bol (1)

Open dagen 2024 - 2025

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / Niveau 4

Duur

3 jaar

Start

Augustus 2024

Locatie

Nieuwegein Newtonbaan 12

Lesgeld

€ 1.419,-

Crebonummer en naam

 • 25608 Facilitair leidinggevende

Het werk van een facilitair manager

Geen dag is hetzelfde voor een facilitair manager. Je hebt contact met iedereen, van de cateringmedewerkers tot aan de directeur. Je stuurt ook mensen aan, zodat bijvoorbeeld de inkoop goed geregeld wordt en dateen vergaderzaal helemaal in orde is.

Jij houdt het overzicht, weet wat er gebeurt op de werkvloer en stuurt bij waar nodig. Met je bhv-diploma (bedrijfshulpverlening) op zak word je ook door collega’s benaderd bij calamiteiten. Jij zorgt ervoor dat een bedrijf soepel functioneerten alle collega’s hun werk goed kunnen doen.

Inhoud van de opleiding Facilitair Management

De opleiding Facilitair Management is een niveau 4 opleiding. Je krijgt praktijkvakken, algemenevakken en je loopt stages, zowel binnen als buiten de school. Je leert alles over gastvrijheid, leidinggeven, samenwerken en professioneel communiceren. Maar ook:

 • Managementvaardigheden en hospitality vanuit onze grenzeloze gastvrijheid
 • Veilig werken en alles over veiligheid in een organisatie
 • Evenementen organiseren
 • ICT-vaardigheden
 • Cateringwerkzaamheden en vergaderfaciliteiten
 • Schoonmaak-, magazijn- en logistieke werkzaamheden
 • Beheer van gebouwen en ondersteunende voorzieningen
 • EHBO& bedrijfshulpverlening
 • Financieel management/economie

Je krijgt ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & wereldburgerschap.

Dit ga je leren

Samenwerken

Aansturen van medewerkers

Professioneel communiceren

Gastvriendelijkheid

ICT-vaardigheden

Evenementen organiseren

Stage

Wat je leert tijdens de les pas je toe tijdens praktijklessen en stages. We hebben een breed netwerk van bedrijven en helpen je met het vinden van een stage die bij jou past. Je doet twee basisstages en een managementstage. Ook kun je in het buitenland stage lopen. Kortom: genoeg uitdaging!

Ook werkje op school mee aan activiteiten en evenementen. Je gaat zelfstandig aan het werk, bijvoorbeeld bij de vergaderservice, de receptie of bij de coffeebar. Je begeleidt medestudenten bij hun werkzaamheden.

Wat kun je na de opleiding Facilitair Management?

Na 3 jaar studeer je af als (beginnend) facilitair leidinggevende. Jebent een gewilde kandidaat voor een baan bij een cateringbedrijf, hotel, vakantiepark of ziekenhuis. Ook kun je kiezen voor een vervolgopleiding op hbo-niveau, bijvoorbeeld Facility Management, Event Management, Veiligheidskunde of de Hotel Management School. Waar je ook voor gaat, wij zorgen er samen voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Fabienne

Student Facilitair Management

“In deze opleiding word je breed opgeleid en je kunt er veel kanten mee op. Een perfecte keuze voor iemand zoals ik, omdat ik niet goed wist wat ik wilde studeren. Stage liep ik in de evenementensector en ik wil hier ook mee verder!”

Facilitair Management - bol (2)

Vooropleiding

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4

Kennismaken

Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst.Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep, het gebouw, de docenten en studenten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht.
Soms is een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je studiekeuze of als je extra hulp nodig hebt tijdens je studie.

Kosten

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding is het lesgeld voor schooljaar 2024 - 2025: € 1419,-.

Begin juli informeren we je over de boeken, leermiddelen en laptop die je nodig hebt en wat de kosten daarvoor zijn.

Daarnaast schaf je tijdens je studie zelf leermiddelen aan, zoals boeken en materialen. Daaronder valt ook het voorgeschreven kledingpakket. Een deel van de beroepskleding wordt aangeschaft en beschikbaar gesteld door de school en een deel schaf je zelf aan. Je kunt ervoor kiezen om het kledingpakket via de leverancier van de school te kopen of om dat zelf te doen. De leermiddelen bestaan uit:

 • Boekenpakket
 • Laptop
 • Kledingpakket

Mooiste leslocatie in de provincie Utrecht

Het Horeca & Toerisme College heeft een prachtige leslocatie in Nieuwegein, centraal gelegen in de provincie Utrecht. In dit moderne gebouw vind jeleerrestaurant Lokaal, een hippe coffeebar, evenementenbureau Eventory en een International Office. Het college iskleinschalig en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook is er voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

Interesse?

Bij aanmelding voor 1 april heb je toelatingsrecht. Voor het aanmelden heb je DigiD nodig.

Starten met aanmelden

Download informatie Volledige info in één PDF

Studie in Cijfers

Alle cijfers van deze studie

Ook interessant

BOL Logistiek Supervisor - bol Niveau 4 Nieuwegein 3 jaar
BOL Retail Manager - bol Niveau 4 Utrecht 3 jaar
Facilitair Management - bol (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 6002

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.